KK KARAĐORĐEVO B Karađordjevo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223514002 Hajrović Jovan 2003
0223509023 Žarković Marko 2003
0223514005 Knežević Miloš 2004
0223515006 Počuča Dragan 2004
0223514003 Radaković Milan 2004
0223517003 Sirar Nikola 2004
0223418001 Virag Viktor 2004
0223514006 Vojvodić Željko 2004
0223515005 Klimović Miloš 2005
0223512007 Korać Saša 2005
0223515004 Puhar Aleksandar 2005
0223517004 Sirar Igor 2005
0223516001 Nakomčić Petar 2006
0223517002 Kajtez Damjan 2010
0223517001 Žarković Aleksa 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Plećaš Milan Trener 1111
Uzelac Dragan Služb. Predstavnik
Lazić Slavko Služb. Predstavnik
Uzelac Duško Lekar